BTV - BATAVIA Kembali

 • BTV-1065

  Jumat, 28 Jan 2022

  3601
 • BTV-1064

  Kamis, 27 Jan 2022

  0382
 • BTV-1063

  Rabu, 26 Jan 2022

  1220
 • BTV-1062

  Selasa, 25 Jan 2022

  8980
 • BTV-1061

  Senin, 24 Jan 2022

  0941
 • BTV-1060

  Minggu, 23 Jan 2022

  2840
 • BTV-1059

  Sabtu, 22 Jan 2022

  5984
 • BTV-1058

  Jumat, 21 Jan 2022

  9634
 • BTV-1057

  Kamis, 20 Jan 2022

  5414
 • BTV-1056

  Rabu, 19 Jan 2022

  4256
 • BTV-1055

  Selasa, 18 Jan 2022

  6990
 • BTV-1054

  Senin, 17 Jan 2022

  3226
 • BTV-1053

  Minggu, 16 Jan 2022

  2644
 • BTV-1052

  Sabtu, 15 Jan 2022

  8166
 • BTV-1051

  Jumat, 14 Jan 2022

  6977
 • BTV-1050

  Kamis, 13 Jan 2022

  9109
 • BTV-1049

  Rabu, 12 Jan 2022

  8533
 • BTV-1048

  Selasa, 11 Jan 2022

  5352
 • BTV-1047

  Senin, 10 Jan 2022

  2900
 • BTV-1046

  Minggu, 09 Jan 2022

  1013
 • BTV-1045

  Sabtu, 08 Jan 2022

  3723
 • BTV-1044

  Jumat, 07 Jan 2022

  6202
 • BTV-1043

  Kamis, 06 Jan 2022

  0888
 • BTV-1042

  Rabu, 05 Jan 2022

  4667
 • BTV-1041

  Selasa, 04 Jan 2022

  3771
 • BTV-1040

  Senin, 03 Jan 2022

  6122
 • BTV-1039

  Minggu, 02 Jan 2022

  2517
 • BTV-1038

  Sabtu, 01 Jan 2022

  2991
 • BTV-1037

  Jumat, 31 Dec 2021

  5958
 • BTV-1036

  Kamis, 30 Dec 2021

  9075
 • BTV-1035

  Rabu, 29 Dec 2021

  7411
 • BTV-1034

  Selasa, 28 Dec 2021

  7553
 • BTV-1033

  Senin, 27 Dec 2021

  5024
 • BTV-1032

  Minggu, 26 Dec 2021

  6697
 • BTV-1031

  Sabtu, 25 Dec 2021

  1296
 • BTV-1030

  Jumat, 24 Dec 2021

  4170
 • BTV-1029

  Kamis, 23 Dec 2021

  8479
 • BTV-1028

  Rabu, 22 Dec 2021

  9430
 • BTV-1027

  Selasa, 21 Dec 2021

  3255
 • BTV-1026

  Senin, 20 Dec 2021

  0841
 • BTV-1025

  Minggu, 19 Dec 2021

  9641
 • BTV-1024

  Sabtu, 18 Dec 2021

  4011
 • BTV-1023

  Jumat, 17 Dec 2021

  7663
 • BTV-1022

  Kamis, 16 Dec 2021

  5677
 • BTV-1021

  Rabu, 15 Dec 2021

  6039
 • BTV-1020

  Selasa, 14 Dec 2021

  2091
 • BTV-1019

  Senin, 13 Dec 2021

  6159
 • BTV-1018

  Minggu, 12 Dec 2021

  4575
 • BTV-1017

  Sabtu, 11 Dec 2021

  5399
 • BTV-1016

  Jumat, 10 Dec 2021

  9702